Funktionärer

Ordförande
Birgitta Nyström

Vice ordförande
Annica Löfdahl Hultman

Sekreterare
Margareta Kamp

Kassör
Leif Hultman

Styrelseledamöter
Per Andersson
Karolina Lindgren
Tobias Håkansson

Styrelsesuppleanter
Monica Kull
Anna Svensson

Revisorer
Tina Eriksson
Per-Olof Svensson

Revisorssuppleant
Lisbeth Gruvholm

Musikledare
Mattias Bergström
Gunnel Holmgren

Dansledare
Bibbe-Lott Åsbom-Kunze,
Anna Svensson

Barnledare
Bibbe-Lott Åsbom-Kunze
Anna Svensson
Wendy Solomon

Körledare
Gunnel Holmgren

Körplanering
Lena Andersson
Annica Löfdahl
Lisbeth Gruvholm
PG Sjöberg
Gunnel Holmgren
Britt-Marie Andersson

Ledare mjukslöjd
Ann Gullbrandsson

Ledare hårdslöjd
Bengt Skoglund

Gillesstugekommitté
Georg Kunze
Leif Hultman
Bengt Carlson
Ann Gullbrandsson/Lena Andersson

Bokningsansvariga Gillesstugan
Lena Andersson
Ann Gullbrandsson

Stenuddenkommitté
Britt-Marie Andersson
Per Andersson
Hans-Erik Persson
Hans Andersson
Johan Pettersson

Bokningsansvariga Stenudden
Monica Kull
Britt-Marie Andersson

Festkommitté
Anna Svensson
Britt-Mari Andersson

Valberedning
Britt-Marie Andersson
Elisabeth Jarvid
Helena Elow