Funktionärer

Ordförande
Birgitta Nyström

Vice ordförande
Annica Löfdahl Hultman

Sekreterare
Margareta Kamp

Kassör
Bengt Carlson

Styrelseledamöter
Per Andersson
Karolina Lindgren

Styrelsesuppleanter
Tobias Håkansson
Monica Kull

Revisorer
Tina Eriksson
Per-Olof Svensson

Revisorssuppleant
Lisbeth Gruvholm

Musikledare
Mattias Bergström
Gunnel Holmgren

Dansledare
Bibbe-Lott Åsbom-Kunze

Barnledare
Bibbs-Lott Åsbom-Kunze, Anna Svensson

Körledare
Gunnel Holmgren

Körplanering
Lena Andersson
Annica Löfdahl
Lisbeth Gruvholm
PG Sjöberg
Gunnel Holmgren
Britt-Marie Andersson

Ledare mjukslöjd
Ann Gullbrandsson

Ledare hårdslöjd
Bengt Skoglund

Gillesstugekommitté
Georg Kunze
Leif Hultman
Ann Gullbrandsson/Lena Andersson

Bokningsansvariga Gillesstugan
Lena Andersson
Ann Gullbrandsson

Stenuddenkommitté
Britt-Marie Andersson
Per Andersson
Hans-Erik Persson
Hans Andersson
Urban Fredholm

Bokningsansvariga Stenudden
Monica Kull
Britt-Marie Andersson

Valberedning
Johan Kunze
Britt-Marie Andersson
Elisabeth Jarvid