Slöjd

Bland Gillets medlemmar finns ett stort slöjdintresse och många skickliga slöjdare och konsthantverkare, både i mjuka och hårda material. Och både i ålderdomliga och lite nyare tekniker.

Två slöjdgrupper är verksamma i Gillesstugan på onsdagskvällar, främst med mjukslöjd och träslöjd.