Kalender

Kalendarium 2022

Info med anledning av corona-läget: Hembygdsgillets inomhusaktiviteter är förstås beroende av hur läget är med smittspridning och restriktioner. Här noteras vilka tider som gäller normalt sett. Vill du kolla närmare med din verksamhet hittar du verksamhetsledarna här.

Mjukslöjd: Ordinarie verksamhet onsdagar från kl 18. Under pandemin sprids verksamheten ut tidsmässigt. Kontakta verksamhetsledare för att höra möjliga tider för deltagande.

Hårdslöjd: Ordinarie verksamhet onsdagar från kl 18. Under pandemin är ordinarie verksamhet pausad och verksamheten sker enskilt. Kontakta verksamhetsledare om du vill stämma av möjlighet till enskilt arbete.

Kören Hembrygden: Ordinarie verksamhet måndagar kl 19–21. Från 23 januari träffas kören i halva grupper (19:00–19:50 och 20:10–21:00) med bra avstånd och utan fikapaus.

Karlstads Spelfolk: Ordinarie verksamhet onsdagar 19-21. Kontakta verksamhetsledare för aktuell information.

Gôtt o Blandat Ywonnes och PG:s musik-grupp: Ordinarie verksamhet tisdagar kl 17.30-18.30. Kontakta verksamhetsledare för aktuell information.

Tillsammansgrupp: Dansa o snurra, klappa o hurra i gamla och nya sånglekar – barn och vuxna tillsammans! Inklusive en liten paus, med enkel fika för en billig slant.
Verksamheten är vilande under pandemin.

100-årsjubileum 2022

Under 2022 fyller Hembygdsgillet 100 år. En hel del aktiviteter är planerade och presenteras här inom kort, med reservation för utvecklingen av pandemin förstås.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förutom vår egen verksamhet händer det mycket runt om i Värmland.

Om man vill få reda på vad som är ”på gång” inom folkmusik och dans i Värmland kan man be att få bli med på Mats Danielssons sändlista.

Skicka ett e-brev till: mats.g.danielsson@gmail.com
Skriv som ämne: “Ditt namn” önskar vara med på folkmusiklistan.
I e-brevet skriver du ditt namn och e-adress. På anslagstavlan på Gillesstugan anslås aktuella händelser.