Kalender

Kalendarium 2023

Mjukslöjd: Onsdagar från kl 18.

Hårdslöjd: Onsdagar från kl 18.

Kören Hembrygden: Måndagar kl 19–20:30 utan paus.

Karlstads Spelfolk: Onsdagar 19-21.

Gôtt o Blandat Ywonnes och PG:s musik-grupp: Tisdagar kl 17.30-18.30.

Tillsammansgrupp: Dansa o snurra, klappa o hurra i gamla och nya sånglekar – barn och vuxna tillsammans! Inklusive en liten paus, med enkel fika för en billig slant.
(Verksamheten är vilande under pandemin.)

Teatergrupp 9–14 år: Pröva att spela teater med mycket dans och musik. Onsdagar kl 17:30-18:45.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29 januari 9:30–15
Råd för att kunna ändra din dräkt eller sy nytt. Gillesstugan, kostnad 100 kr. Medlemmar gratis.

19 februari 9:30–15
Råd för att kunna ändra din dräkt eller sy nytt. Gillesstugan, kostnad 100 kr. Medlemmar gratis.

26 mars 9:30–15
Råd för att kunna ändra din dräkt eller sy nytt. Gillesstugan, kostnad 100 kr. Medlemmar gratis.

1–2 april
Skrömt, slutrepetitioner och föreställning

22 april (preliminärt)
Dräktbytardag på Gillesstugan

27-28 maj
Läger på Stenudden för barn- och teatergrupper

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förutom vår egen verksamhet händer det mycket runt om i Värmland.

Om man vill få reda på vad som är ”på gång” inom folkmusik och dans i Värmland kan man be att få bli med på Mats Danielssons sändlista.

Skicka ett e-brev till: mats.g.danielsson@gmail.com
Skriv som ämne: “Ditt namn” önskar vara med på folkmusiklistan.
I e-brevet skriver du ditt namn och e-adress. På anslagstavlan på Gillesstugan anslås aktuella händelser.