Bokningsläget

Stenudden är inget vandrarhem, utan används som sommargård för Hembygdsgillet, medlemmarna och medlemmarnas vänner. Följande rum finns:

 Pojkarnas, 12 sängplatser
 Flickornas, 10 sängplatser
 Familjerum öster, 3 sängplatser
 Familjerum väster, 4 sängplatser
 Boa norr, föräldrabädd + 1
 Boa söder, föräldrabädd + 1

Bokningsförfrågningar sker via mail och kan ske från 1 mars, en liten tid efter föreningens årsmöte, som brukar äga rum i februari.

Här är det aktuella bokningsläget (Googles kalender syns understundom inte i alla webbläsare…):

OBS! Bokning sker på bokastenudden at hembygdsgillet.se
INTE på gmail-adressen nedan, som bara hanterar kalendern!