Kontakt

Postadress
Hembygdsgillet i Karlstad
Östra Infarten 43
654 61 Karlstad

Besöksadress Gillesstugan
Östra Infarten 43

Postgiro: 33 15 19-9
Swish: 123 626 04 26
Org nr: 873201-3118

E-post till Hembygdsgillet (EJ bokningsförfrågningar!)

Ordförande
Carl Håkansson, 0761080510

Bokningsförfrågningar Gillesstugan
Läs texten och E-posta 

Bokningsförfrågningar Stenudden
Läs texten och E-posta

Medlemsregister
E-posta

Verksamhetsledare:

Kören Hembrygden
Gunnel Holmgren

Karlstads Spelfolk
Magnus Kallin

Hårdslöjd
Bengt Skoglund, 054-150992

Mjukslöjd
Ann Gullbrandsson
070-2717387

Barnverksamhet
Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Dans
Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Musikgruppen Gott och blandat
Ywonne Skoglund

Webbmaster
Per Andersson