Funktionärer

Ordförande
Hans-Erik Persson

Vice ordförande
Annica Löfdahl Hultman

Sekreterare
Johan Bohlin

Kassör
Margareta Kamp

Styrelseledamöter
Per Andersson
Karolina Lindgren
Tobias Håkansson

Styrelsesuppleanter
Johan Pettersson
Christine Öquist
Mattias Nyström
Inge Nilsson Piehl

Revisorer
Tina Eriksson
Per-Olof Svensson

Revisorssuppleant
Lisbeth Gruvholm

Musikledare
Gunnel Holmgren (körledare Hembrygden)
Ywonne Skoglund (Gott & Blandat)
Anna Nicander (kontaktperson Karlstads Spelfolk)

Barnledare
Bibbe-Lott Åsbom-Kunze
Hans-Erik Persson

Körplanering
Lisbeth Gruvholm (administratör)
Lena Andersson
Annica Löfdahl Hultman
PG Sjöberg
Birgitta Resare Sjöberg
Gunnel Holmgren
Britt-Marie Andersson

Ledare mjukslöjd/dräkt
Ann Gullbrandsson

Ledare hårdslöjd
Bengt Skoglund

Gillesstugekommitté
Bengt Carlson (sammankallande)
Leif Hultman
Lena Andersson
Per Kunze
Georg Kunze

Bokningsansvarig Gillesstugan
Lena Andersson

Stenuddenkommitté
Britt-Marie Andersson (sammankallande)
Per Andersson
Hans-Erik Persson
Hans Andersson
Johan Pettersson
Johan Grönlund

Bokningsansvariga Stenudden
Angelica Fredholm
Britt-Marie Andersson

Valberedning
Birgitta Nyström (sammankallande)
Hans Andersson
Carl Håkansson