Dans

Sedan starten 1922 har dansen varit en central del i Hembygdsgillets verksamhet. Under gröna vågens glansdagar på 70-talet var den större än någonsin. Otaliga är de barn, ungdomar och vuxna som dansat folkdans och gammeldans i Gillets regi. Men i takt med att gröna vågen klingade av så har intresset för folkdans och gammeldans också minskat kraftigt.

Hembygdsgillet har idag inte så livaktig dansverksamhet, men vi väntar på att den ska ta fart igen på motsvarande sätt som folkmusiken har gjort. Under tiden arrangerar vi lite olika saker som har med dans att göra. Kolla kalendern för mer info. Och var gärna med och bidra på ditt sätt!

Gillesstugan_dans (1)