Föreningen

Hembygdsgillet i Karlstad är en anrik och livaktig förening, som vill att folkliga traditioner ska utvecklas och leva idag – och imorgon.

 

Föreningen bildades 1922 av bl a den kände Karlstadsprofilen Sigurd Gustafsson. Inriktningen framgår av paragraf §1 i stadgarna:

“Hembygdsgillet i Karlstad är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet är att väcka, ta tillvara och föra vidare intresset för främst folkdans, folkvisedans, lekar, folkmusik, sång, bygdedräkter, slöjd och hembygdskännedom.

Stadgarna i sin helhet finns här.

Hembygdsgillet är medlem i RFoD, Riksförbundet för Folkmusik och Dans.
Här hittar du info om medlemsavgifter med mera.

Trygg förening – handlingsplan
Hembygdsgillet arbetar aktivt med en handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Läs mer här.