Föreningen

Hembygdsgillet i Karlstad är en anrik och livaktig förening, som vill att folkliga traditioner ska utvecklas och leva idag – och imorgon.

Föreningen bildades 1922 av bl a den kände Karlstadsprofilen Sigurd Gustafsson. Inriktningen framgår av paragraf §1 i stadgarna:

“Hembygdsgillet i Karlstad är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet är att väcka, ta tillvara och föra vidare intresset för främst folkdans, folkvisedans, lekar, folkmusik, sång, bygdedräkter, slöjd och hembygdskännedom.

Stadgarna i sin helhet finns här.

Hembygdsgillet är medlem i RFoD, Riksförbundet för Folkmusik och Dans.
Här hittar du info om medlemsavgifter med mera.

     Trygg förening – handlingsplan
Hembygdsgillet arbetar aktivt med en handlingsplan mot mobbing,
diskriminering och kränkande behandling. Läs mer här.

Sponsorer och bidragsgivare
Hembygdsgillet har egna verksamheter men också två egna fastigheter så det krävs insatser av olika slag. Därför är vi tacksamma att Hembygdsgillet stöttas på olika sätt av både privatpersoner, företag och offentliga aktörer. Här är några exempel.

Karlstads Energi, logotyp.