Trygg förening

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling.

Ledare och förälder har genomfört utbildningen i kommunens regi, samt skrivit handlingsplanen. Arbetet är återrapporterat till styrelsen, som fastslagit planen.

Föreningens medlemmar är informerade om handlingsplanen. Kommunens logotype finns på vår hemsida. Handlingsplanen finns också på vår hemsida. Ett exemplar sitter på vår anslagstavla på Gillesstugan.

Ledare, barn och föräldrar informeras om vår handlingsplan vid varje hösttermin. Nya ledare, barn och föräldrar får information när de börjar hos oss. Vi informerar om handlingsplanen vid föreningsmötet i september.

Vi upplyser om vart man kan vända sig om man upplever någon form av kränkning.

I arbetet i barngrupper förs ständigt samtal om handlingsplanen, det arbetas med gruppövningar och dramaövningar om samarbete.

Birgitta Nyström, ordförande        Bibbe-Lott Åsbom-Kunze, barnledare

Här hittar du handlingsplanen:

FemSteg_Handlingsplan_hembygdsgillet_2017