Kalender

Kalendarium våren 2020

Info med anledning av corona-läget: De flesta av Hembygdsgillets inomhusaktiviteter är inställda fr o m vecka 12. Spelfolkets aktiviteter på onsdagar fortsätter tills vidare. Utomhusaktiviteter som eldning på Stenudden sker som planerat.

Mjukslöjd och hårdslöjd – onsdagar från kl 18

Kören Hembrygden: måndagar kl 19-21

Gôtt o Blandat (PG o Ywonnes musik-grupp) tisdagar kl 17.30-18.30

Karlstads Spelfolk: onsdagar 19-21

Sydag med mjukslöjden 13 mars 9.30-15.00 på Gillesstugan

Tillsammansgrupp: söndag 15 mars kl 15 – ca 16.30 i Gillesstugan.
Dansa o snurra, klappa o hurra i gamla och nya sånglekar…..barn och vuxna … tillsammans! Inklusive en liten paus, med enkel fika för en billig slant.

Danskväll med Karlstad Spelfolk 4 april på Gillesstugan.

Sydag med mjukslöjden 24 april 9.30-15.00 på Gillesstugan

Städdagar Gillesstugan 25-26 april 
Bildkväll med knytis 25 april från 17:30 på Gillesstugan

Tillsammansgrupp söndag 26 april kl 15 – ca 16.30 i Gillesstugan

Dräktbytardag 9 maj på Gillesstugan. Du kan byta, sälja och köpa dräkt och dräktdelar. Arrangemang i samarbete mellan Hembygdsgillet, Region Värmland och Länshemslöjdsföreningen. Mer information kommer senare.

Familjedag på Stenudden 30 maj kl 10 – ca 15. Anmälan till Bibbe-Lott Åsbom-Kunze på 070-324 20 99.

Hantverkshelg på Stenudden 22-23 augusti. Mer information kommer senare under våren.

Kalendariet för våren kompletteras efter hand.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förutom vår egen verksamhet händer det mycket runt om i Värmland.

Om man vill få reda på vad som är ”på gång” inom folkmusik och dans i Värmland kan man be att få bli med på Mats Danielssons sändlista.

Skicka ett e-brev till: mats.g.danielsson@gmail.com
Skriv som ämne: “Ditt namn” önskar vara med på folkmusiklistan.
I e-brevet skriver du ditt namn och e-adress. På anslagstavlan på Gillesstugan anslås aktuella händelser.