Kalender

Kalendariet för våren 2018 är inte klart, men här är lite info apropå renoveringen av köket i Gillesstugan. Det gamla köket är rivet, tak, väggar och panel är målade och nytt golv är på plats. Återstår arbete bl a med att sätta ihop skåp och montera.
Delta gärna i arbetet: Info om arbetena + kontaktpersoner och datum hittar du här.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förutom vår egen verksamhet händer det mycket runt om i Värmland.

Om man vill få reda på vad som är ”på gång” inom folkmusik och dans i Värmland kan man be att få bli med på Mats Danielssons sändlista.

Skicka ett e-brev till: mats.g.danielsson@gmail.com
Skriv som ämne: “Ditt namn” önskar vara med på folkmusiklistan.
I e-brevet skriver du ditt namn och e-adress. På anslagstavlan på Gillesstugan anslås aktuella händelser.