Kalender

Kalendarium våren 2021

Info med anledning av corona-läget: De flesta av Hembygdsgillets inomhusaktiviteter är inställda tills vidare. Om du vill kolla närmare hittar du verksamhetsledarna här.

Mjukslöjd: Ordinarie verksamhet onsdagar från kl 18. Under pandemin sprids verksamheten ut tidsmässigt. Kontakta verksamhetsledare för att höra möjliga tider för deltagande.

Hårdslöjd: Ordinarie verksamhet onsdagar från kl 18. Under pandemin är ordinarie verksamhet pausad. Kontakta verksamhetsledare om du vill stämma av möjlighet till enskilt arbete.

Kören Hembrygden: Ordinarie verksamhet måndagar kl 19–21. Under pandemin övningsfiler för enskild övning och gemensam övning utomhus vid några tillfällen.

Karlstads Spelfolk: Ordinarie verksamhet onsdagar 19-21. Under pandemin sker digitala träffar. Kontakta verksamhetsledare för aktuell information.

Gôtt o Blandat (PG o Ywonnes musik-grupp): Ordinarie verksamhet tisdagar kl 17.30-18.30. Vilande verksamhet under pandemin.

Tillsammansgrupp: Dansa o snurra, klappa o hurra i gamla och nya sånglekar…..barn och vuxna … tillsammans! Inklusive en liten paus, med enkel fika för en billig slant.
Verksamheten är vilande under pandemin.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Förutom vår egen verksamhet händer det mycket runt om i Värmland.

Om man vill få reda på vad som är ”på gång” inom folkmusik och dans i Värmland kan man be att få bli med på Mats Danielssons sändlista.

Skicka ett e-brev till: mats.g.danielsson@gmail.com
Skriv som ämne: “Ditt namn” önskar vara med på folkmusiklistan.
I e-brevet skriver du ditt namn och e-adress. På anslagstavlan på Gillesstugan anslås aktuella händelser.