Regler för båtplatser på Stenudden

Småbåtshamnen på Stenudden är både en hamn och en badvik. Utrymmet räcker vid normalt vattenstånd för föreningens roddbåt plus ytterligare fem båtar och en eller två gästplatser. Platserna fördelas av Stenuddenkommittén i samråd med båtägarna och fastställs av styrelsen. Gästplatserna är belägna på stenpirens utsida. Föreningens roddbåt har plats närmast in mot stranden.

De fem ordinarie båtplatserna tilldelas endast medlemmar i Hembygdsgillet. Varje familj/hushåll kan tilldelas max en båtplats. Innehavarna ska utnyttja platsen för eget bruk och äger inte rätt att hyra ut den. Platsen kan lånas ut tillfälligt, men den som inte planerar att utnyttja sin hamnplats hela säsongen ska låta platsen erbjudas till hamnplatskön och har därefter möjlighet att åter ställa sig i denna. Kölista för hamnplats hålls av styrelsen.

Vänerns varierande vattendjup har stor betydelse för hur hamnen kan utnyttjas. När tillkommande båtar ska beviljas hamnplats måste därför hänsyn tas till storlek och djupgående, så att även tidigare båtar i hamnen kan förtöjas på ett bra sätt. Max storlek är 21 fot och max två båtar i den storleken bedöms rymmas.

Vid händelse av så lågt vattenstånd att platserna inte räcker till för samtliga båtar med hamnplats, äger äldre båtplatsinnehav företräde framför yngre. För bojstenar och bojar svarar respektive båtägare. Avgiften för båtplats, liksom övriga avgifter, beslutas av årsmötet.

Det kan förstås vara lockande att betala ett medlemskap i Hembygdsgillet bara för att få tillgång till Stenudden och möjlighet till båtplats. Vi hoppas på din förståelse för att det inte är avsikten, utan att det är intresse och deltagande i föreningens verksamhet som är grunden för ett medlemskap. Möjlighet att ställa sig i kö för båtplats finns från andra året som medlem. Med detta sagt är vi förstås glada för alla som vill delta som medlemmar.

Hembygdsgillets styrelse, 2007