Demokratins gränser

ETT LOKALT NÄTVERK I KARLSTAD MED OMNEJD

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser. www.riksteatern.se

Vår målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under denna tid skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?

Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Aktörer:

Karlstads Riksteaterförening  http://karlstad.riksteatern.se/
Riksteatern Värmland  http://varmland.riksteatern.se/
Värmlands Museum https://varmlandsmuseum.se/
Wermland Opera http://www.wermlandopera.com/
Karlstads Universitet https://www.kau.se/
Värmlands Konstförening http://www.varmlandskonstforening.se/
Brottsförebyggande centrum  http://www.bfciv.se/
ABF http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Varmlands-lan/ABF-Varmland/ABF-Nara-dig-1/Vara-kontor/Karlstad/
Folkuniversitetet  http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Karlstad/
Studieförbundet Vuxenskolan https://www.sv.se/avdelningar/sv-varmland/
Studiefrämjandet  http://www.studieframjandet.se/Varmland/
Karlstads Bokcafé https://karlstadbokcafe.se/
Humanistiska föreningen  https://humanistiska.wordpress.com/
Sensus  https://www.sensus.se/varmland
Amnesty International Karlstad
http://kontakt.amnesty.se/varmland-dalsland/grupp-31-karlstad/
Studieförbundet Bilda https://bilda.nu/lokal/bilda-karlstad
Värmlandsteatern http://www.varmlandsteatern.se/
Konstfrämjandet http://varmland.konstframjandet.se/
AFS interkulturell utbildning www.afs.se
Molkoms folkhögskola
http://www.regionvarmland.se/folkhogskolor/molkoms-folkhogskola/vara-utbildningar/skadespelarlinjen/
Hembygdsgillet  https://hembygdsgillet.se
Dramaverket  http://www.dramaverket.se/
Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat

Läs gärna mer på Riksteaterns hemsida.