Föreningen

Hembygdsgillet i Karlstad är en anrik och livaktig förening, som vill att folkliga traditioner ska utvecklas och leva idag – och imorgon.

Föreningen bildades 1922 av den kände Karlstadprofilen Sigurd Gustafsson. Inriktningen framgår av paragraf §1 i stadgarna:

“Hembygdsgillet i Karlstad är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet är att väcka, ta tillvara och föra vidare intresset för främst folkdans, folkvisedans, lekar, folkmusik, sång, bygdedräkter, slöjd och hembygdskännedom.

Hembygdsgillet är medlem i Svenska Folkdansringen, som är en riksorganisation för folkdanslag, och i RFoD, Riksförbundet för Folkmusik och Dans.
Info om medlemsavgifter med mera hittar du här.

Stadgarna som pdf


Hembygdsgillet deltar i Riksteaterns konstnärliga projekt Demokratins gränser. Här kan du läsa mer om det.