Springlek från Ekshärad

Nestorn Lars Mattson har gjort ett fantastiskt arbete med att dokumentera folkliga, värmländska danser. En del av sina kunskaper delade han med sig av under en danskväll i Gillesstugan den 20 januari. Förutom springlek från Ekshärad blev det dessutom genomgång av schottis och lite enkel polska. Alf Börjars och Bibbe-Lott Åsbom-Kunze höll ihop det hela och Ulf Jonsson spelade till. Kul, tyckte alla som var med.