Årsmöte 17 februari

Söndag den 17 februari var det dags för årsmöte på Gillesstugan. Bland de större utgifterna under 2012 fanns ny ventilation och luftvärmepumpar för Gillesstugan, som ska ge en bättre innemiljö och billigare uppvärmning. Och bland aktiviteter har det varit ett stort lyft i och med jubileumsåret som gick.

Direkt efter årsmötet sjösätts också Hembygdsgillets nya hemsida, som du nu läser på.

Mer om val av funktionärer osv kan du läsa i årsmötesprotokollet.