Årsmöte 2014

Från och med dagens årsmöte har Hembygdsgillet fått en officiell dansledare igen: Bibbe-Lott Åsbom-Kunze, som oförtrutet jobbar vidare för att sprida intresse kring folklig dans. Tack för det!

Tack också till Anitha Stenstrand för alla år som ansvarig för bokningar på Stenudden! Bokningen går nu in i en digital era och kommer att skötas via mail, precis som Gillesstugans bokningar. Det är Monica Kull och Kickan Fredholm som tar hand om det. Under Stenudden, i menyn här på hemsidan, kommer du att kunna se bokningsläget i en egen kalender. Vill du boka sängplats så mejlar du fortsättningsvis till bokastenudden@gmail.com
När detta skrivs är inte själva kalendern i drift, men du kan redan nu mejla bokningen.