Hembrygden övar glest

Med piano och körledare på entrétrappan och körmedlemmar utspridda på gården går det trots allt att få till lite övning. Som idag till exempel. Under hösten har det blivit enskilda stämövningar på hemmaplan med hjälp av Gunnel Holmgrens ljudfiler och noter.

Trevligt att det gick bra att sjunga en stund tillsammans tillsammans också, med åtminstone en del av kören.