Uppstart för vadmalsprojektet

/webstorage/wp content/blogs.dir/46/files/2016/02/Vadmalsprojekt 2

Mjukslöjden är en aktiv sektion inom Hembygdsgillet. 2016 drivs ett efterlängtat vadmalsprojekt och lördag den 13 februari startades arbetet upp med den första träffen. Ett 20-tal deltagare hade en trevlig dag och fick en överblick över vadmalens hemligheter. Fortsättning följer.

/webstorage/wp content/blogs.dir/46/files/2016/02/Vadmalsprojekt 3

/webstorage/wp content/blogs.dir/46/files/2016/02/Vadmalsprojekt 1