Välbesökt årsmöte

Årsmöteshandlingar

Närmare 60 deltagare samlades under söndagen för årsmöte i Hembygdsgillet. Av verksamhetsberättelserna framgår att föreningen har en bred och växande verksamhet där många medlemmar är engagerade och lägger ner mängder av ideellt arbete. Det är riktigt roligt!

Valberedningen hade som vanligt gjort ett gediget arbete och styrelsen som ska jobba fram till nästa årsmöte ser ut så här: Ordförande Birgitta Nyström, vice ordförande Annica Löfdahl Hultman, kassör Bengt Carlson, sekreterare Margareta Kamp, ledamöter Kerstin Fröjd, Per Andersson och Sasja Davidsson-Nyström, suppleanter Bibbe-Lott Åsbom-Kunze och Karolina Lindgren. Till valberedning valdes Johan Kunze, Elisabeth Jarvid och Britt-Marie Andersson. Föreningen utökades med en barnsektion som leds av Bibbe-Lott Åsbom Kunze och sektionerna är nu följande: barn, dans, musik, kör, hård- och mjukslöjd, gillesstugekommittén och stenuddenkommittén.

En stor del av årsmötet handlade om ideellt arbete och att det gäller att få så många medlemmar som möjligt att engagera sig i såväl kärnverksamhet som övrigt arbete runt verksamheterna. De flesta verksamheter kräver olika typer av insatser året runt. Dessutom har vi fastigheter att ta hand om, både i Karlstad och på Hammarö. Det finns ett antal medlemmar som lägger ner mycket energi för föreningen, antagligen för att det är kul. Men det är givetvis önskvärt att fördela arbetet på fler. Om man är tillräckligt många som hjälps åt när nåt ska göras så går det fortare. Dessutom är det väldigt trevligt att umgås och göra nytta samtidigt, vilket är den betalning man kan få i en ideell förening.

Alla initiativ för att få fler att delta är uppskattade. Ingen insats är för liten utan var och en får bidra efter bästa förmåga.

Protokoll från årsmötet finns här.